Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Persoal de Administración e Servizos

 

Administradora do Ámbito Tecnolóxico
Nome Cargo Teléfono Email
Ana María Cacheiro Seguín Administradora 986 812 112
Negociado de Asuntos Xerais
Nome Cargo Teléfono Email
Mª Carmen Romo Pérez Xefa de Negociado 986 812 205

Área Académica

Área de Estudos de Grao
Nome Cargo Teléfono Email
Rosa Mª Cortiñas Iglesias Xefa da Área 986 812 101
Mª Mayte Marcote Pereira Xefa do Negociado
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento
Nome Cargo Teléfono Email
Julio Fernández Cid Xefe da Área 986 812 102
Mª José Martínez Martín Xefa do Negociado

Area de Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Ignacio Arce Aramendi Xefe da Area 986 812 481
Investigación e Transferencia
Nome Cargo Teléfono Email
Miguel Angel Castro Otero Xefa/e do Negociado 986 812 432
Serafina González Miguelez
Xestión de Centros e Departamentos
Nome Cargo Teléfono Email
Mª Luisa Marín Sanmartin Xefa do Negociado 986 812 481
Mª Pilar Conde Casas

Área Económica

Nome Cargo Teléfono Email
Rosa Mª Márquez Nores Xefa da Área 986 813 493
Mónica de Pascual Serrano Xefa/e do Negociado 986 812 114
Manuel Valebona Refojos

Servizos Informáticos do Ámbito Tecnolóxico (SIATEC)

Nome Cargo Teléfono Email
José Luis Ríos Beis Técnico Informático 986 811 939
Espazo web: http://webs.uvigo.es/siatec

Biblioteca

Nome Cargo Teléfono Email
Jesús Joaquín Novales Ordax Técnico Especialista 986 812 208
Alicia Costa González
Ana B. Cosque Meira

Área de Servizos Xerais (Conserxería)

Nome Cargo Teléfono Email
Miguel García Ramos Técnico Especialista 986 812 100
Jesús García Caurel Auxiliar Técnico (mañá) 986 811 930
Arturo Martínez Fernández Auxiliar Técnico (tarde)