Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Difusión

Un dos nosos obxectivos é despertar a curiosidade e involucrar á cidadanía a través de actividades de divulgación e difusión baseadas en contidos documentados polo profesorado da EME cunha linguaxe rigorosa pero próxima.

Para facer accesible o coñecemento científico á sociedade en xeral e aos alumnos de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional en particular, a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía ofrece un conxunto de actividades cuns contidos asociados á enerxía, os materiais e o medio ambiente, temas todos eles relacionados de forma directa cos graos que se imparten no noso centro: O Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e o Grao en Enxeñaría da Enerxía.

COORDINADORA DE DIFUSIÓN

Marta María Cabeza Simó

+34 986 812 603

Actividades organizadas pola EME


aula
concurso

Actividades nas que colabora a EME


GALICIENCIA

A EME participa cun stand en Galiciencia. Tratase dunha feira que se celebra no recinto do Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole en Ourense, onde se presentan proxectos científicos desenvoltos por centros de secundaria. Este ano participaron 35 colexios e institutos e as visitas de grupos escolares de toda Galicia superaron as 2.000 personas.


CIENCIA EN MOVEMENTO

Ao longo de todo o ano a EME colabora con Ciencia en Movemento, un museo científico itinerante para alumnado de secundaria e bacharelato que divulga a Ciencia e ao mesmo tempo serve de promoción da titulación levando merchandising con información sobre os graos do centro. Durante o curso 2015-2016 visitaron 17 centros e participaron na semana da ciencia organizada en Ponteareas, onde foron visitados por 8 centros. No que levamos de curso 2016-2017 visitaron 8 centros de toda Galicia.


OLIMPIADA DE XEOLOXÍA

En colaboración coa Asociación Española para o Ensino das Ciencias da Terra, a EME celebrou a fase territorial da Olimpiada de Xeoloxía, que en 2016 acolleu a 100 alumnos e alumnas de secundaria e bacharelato de 8 centros de ensino da provincia de Pontevedra.

XORNADA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

Anualmente o SIOPE organiza unha feira de orientación universitaria. A xornada é unha actividade que se leva a cabo na Universidade de Vigo para acercar a Universidade ao futuro alumnado universitario. Está destinada principalmente ao estudantado de 1º e 2º de bacharelato aínda que tamén participan de 4º de ESO e de Ciclo Superior de FP. En 2017 asistiron uns 2000 estudantes de 26 centros de ensino secundario. A EME participa cun stand e con charlas informativas sobre os graos.


EDUGAL

O Salón de Oferta de Educación y Formación de Galicia (EDUGAL) é un lugar de encontro entre o alumnado, os profesionais do ensino, os centros de formación e as institucións educativas. Tratase do maior salón da oferta educativa na eurorexión Galicia – Norte de Portugal. A EME participa como expositor para dar a coñecer a súa oferta formativa.


FEIRA DE MINERAIS DE SANTIAGO

Anualmente celebrase en Santiago a Feira de Minerais (adicada en 2016 ao wolframio de Galicia). A EME participa coa Exposición "Recursos naturais de Galicia", a exposición "Usos industriais dos minerais" e a charla "Recursos naturais de Galicia".

Ler nova no DUVI


XEOLODÍA

Anualmente celebrase a nivel nacional o Xeolodía, unha actividade de divulgación do patrimonio xeolóxico que se celebra simultáneamente en todas as provincias de España organizada pola Sociedade Xeolóxica de España e que en Pontevedra se organiza en colaboración coa Universidade de Vigo. No Xeolodía 2016 participaron unhas 150 persoas que visitaron o entorno xeolóxico do Campus Universitario de Vigo.

+info: Véxase o Plan de Promoción e Captación do Centro


Comisión de Divulgación (aprobada na CP do 25/03/2014)
Artigos sobre o 20 aniversario: artigo 1 | artigo 2
Concursos fotográfico 2008 e 2009
Cartel mundo mineiro 2010
Artigo "de dar el paso que sea en firme"
Triptico novos graos: triptico 1 | triptico 2