Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Difusión

Un dos nosos obxectivos é despertar a curiosidade e involucrar á cidadanía a través de actividades de divulgación e difusión baseadas en contidos documentados polo profesorado da EME cunha linguaxe rigorosa pero próxima.

Para facer accesible o coñecemento científico á sociedade en xeral e aos alumnos de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional en particular, a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía ofrece un conxunto de actividades cuns contidos asociados á enerxía, os materiais e o medio ambiente, temas todos eles relacionados de forma directa cos graos que se imparten no noso centro: O Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e o Grao en Enxeñaría da Enerxía.

COORDINADORA DE DIFUSIÓN

Marta María Cabeza Simó

+34 986 812 603

Actividades organizadas pola EME


aula
concurso

Actividades nas que colabora a EME


orientacion