Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Traballo Fin de Grao

O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do alumnado coa realidade profesional na que se vai a integrar ó finalizar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o alumnado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Dende este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:


Perfil académico ou investigador

Require do alumnado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional

Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumnado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.


COORDINACIÓN DO TFG - GRAO ERME

María Araújo Fernández

+34 986 811 923

COORDINACIÓN DO TFG - GRAO EE

David Patiño Vilas

+34 986 811 939

Traballo Fin de Grao - Curso 2017/2018


Normativa do Traballo de Fin de Grao da UVIGO

Regulamento do Traballo de Fin de Grao na EME

Calendario do Traballo de Fin de Grao na EME


Prazos de defensa do Traballo Fin de Grao 2017-2018

CONVOCATORIA TITULO TFG SOLICITUDE DE DEFENSA DEFENSA LIMITE ACTAS
Fin de carreira 22/09/2017 Do 25/09/2017 ao 02/10/2017 09/10/2017 24/11/2017
Febreiro 12/01/2018 Do 15/01/2018 ao 25/01/2018 Do 08/02/2018 ao 09/02/2018 23/02/2018
Xuño 18/05/2018 Do 21/05/2018 ao 04/06/2018 Do 18/06/2018 ao 19/06/2018 22/06/2018
Xullo 20/06/2018 Do 21/06/2018 ao 04/07/2018 Do 18/07/2018 ao 20/07/2018 27/07/2018

TRIBUNAIS DO TFG

Fin de Carreira


OFERTAS TEMÁTICAS DO TFG

Listaxe de ofertas de TFG Curso 2017-2018


TFG DEFENDIDOS

Listaxe de TFG defendidos nos cursos 2013-2014 ata 2016-2017