Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Traballo Fin de Grao

O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do alumnado coa realidade profesional na que se vai a integrar ó finalizar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o alumnado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Dende este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:


Perfil académico ou investigador

Require do alumnado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional

Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumnado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

COORDINACIÓN DO TFG - GRAO ERME

María Araújo Fernández

+34 986 811 923

COORDINACIÓN DO TFG - GRAO EE

David Patiño Vilas

+34 986 812 604

Traballo Fin de Grao - Curso 2016/2017


Normativa do Traballo de Fin de Grao da UVIGO

Regulamento do Traballo de Fin de Grao na EME

Calendario do Traballo de Fin de Grao na EME

 

Prazos de defensa do TFG 2016-2017

CONVOCATORIA TITULO TFG SOLICITUDE DE DEFENSA DEFENSA LIMITE ACTAS
Fin de carreira 14/10/2016 Do 17/10/2016 ao 28/10/2016* 14/11/2016 25/11/2016
Febreiro 13/01/2016 Do 16/01/2017 ao 25/01/2017* Do 09/02/2017 ao 10/02/2017 24/02/2017
Xuño 19/05/2016 Do 22/05/2017 ao 05/06/2017* Do 19/06/2017 ao 20/06/2017 23/06/2017
Xullo 22/06/2017 Do 26/06/2017 ao 07/07/2017* Do 19/07/2017 ao 21/07/2017 28/07/2017

 

HORARIO DE DEFENSA E TRIBUNAIS DO TFG - CONVOCATORIA XULLO 2017

Grao ERME | Grao EE

 

OFERTAS TEMÁTICAS DO TFG

Listaxe de ofertas de TFG Curso 2016-2017

 

TFG DEFENDIDOS

Listaxe de TFG defendidos nos cursos 2013-2014 ata 2015-2016