Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Novo alumnado

O equipo directivo da EME quere darche a benvida á Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía e informarche das actividades de benvida dos primeiros días de setembro

ACTO DE BENVIDA

O X de setembro ás XX:00 horas na Aula XXX, terá lugar o acto de benvida ao estudantado de novo ingreso dos graos do centro. O acto servirá para recibir ao novo estudantado e para informarvos dos aspectos máis relevantes para comezar o curso e os estudos na escola:

A continuación, o estudantado da escola dirixiranvos nunha visita polo centro para que coñezades as súas instalacións e remataredes a mañá cun curso sobre o emprego dos recursos didácticos da biblioteca.


COMEZO DAS CLASES

O luns 10 de setembro as clases comezarán segundo os horarios e calendario escolar aprobados polo centro.


SESIÓN INFORMATIVA SOBRE OS SERVIZOS DA UVIGO

O XX de setembro ás XX:00 horas na Aula XXX, tras rematar as clases segundo os horarios establecidos, terá lugar unha sesión informativa sobre os Servizos da Uvigo, onde os seus representantes presentaran a súa oferta para o curso 2018/2019.

Esperámoste nos Actos de Benvida para comezar todos xuntos esta nova etapa da túa vida.